Pomiar objętości mas ziemnych

Pomiar obiętości mas ziemnych wykonuje się najczęściej w celu określenia jaka ilość ziemi została użyta do wykonania nasypu, lub jaką ilość ziemi wybrano z wykopu. W celu określenia objętości grutu potrzebny jest najczęściej dwukrotny pomiar terenu, przed i po wykonaniu prac. Tego typu pomiary wykonuje się również okresowo w betoniarniach, kopalniach, na składach kruszców, węgla, itp. w celu określenia stanów magazynowych.