Usługi Geodezyjne Rzetelnie, Szybko, Za Rozsądną Cenę

Działamy na terenie Warszawy, Pruszkowa, Piastowa, Ożarowa Mazowieckiego, Piaseczna i w okolicznych miejscowościach.

Geodezja ( geo – Ziemia i daiso – będę dzielił ): jako nauka i dziedzina techniki zajmuje się uzyskiwaniem informacji o elementach środowiska geograficznego, kształcie i wymiarach części lub całości powierzchni Ziemi oraz określaniem na niej położenia wybranych obiektów, jak również zastosowaniem wyników tych opracowań do rozwiązywania różnych zagadnień o charakterze badawczym i projektowym lub gospodarczym w wielu dyscyplinach nauki, planowania, inżynierii i gospodarki.

Andrzej Jagielski „GEODEZJA I”

 

Usługi geodezyjne Warszawa, Usługi geodezyjne Pruszków, Usługi geodezyjne Ożarów Mazowiecki, Usługi geodezyjne Ursus,  Usługi geodezyjne Włochy,  Usługi geodezyjne  Warszawa Ursus,  Usługi geodezyjne Warszawa Włochy, Usługi geodezyjne Bemowo,  Usługi geodezyjne Ochota, Geodeta Warszawa, Geodeta Pruszków, Geodeta Ożarów Mazowiecki, Geodeta Ursus, Geodeta Włochy, Geodeta Warszawa Ursus, Geodeta Warszawa Włochy, Geodeta Bemowo,  Geodeta  Ochota, Mapa do projektu, Mapa do celów projektowych, Inwentaryzacja budynku, Geodezyjna obsługa inwestycji, Geodezyjna obsługa budowy. Mapy do celów projektowych (tradycyjne i numeryczne), Inwentaryzacje powykonawcze (budynków, przyłączy: wody, kanalizacji, gazu, energetycznych, telekomunikacyjnych), Wytyczenia budynków, działek, przyłączy, Koordynacja dokumentacji projektowej (dawniej: uzgodnienia w ZUDP), Podziały nieruchomości, Mapy do zasiedzenia, Wznowienia znaków granicznych, Rozgraniczenia nieruchomości, Ustalenia stanu prawnego nieruchomości, Pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli, Pomiary powierzchni lokali według norm ISO, BOMA, TEGOVA i innych, Pomiary objętości mas ziemnych, Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i drogowych